Giá đơn giản

Giá cả minh bạch cho mọi người. Luôn biết những gì bạn sẽ phải trả.

Starter
Miễn phí
Everything you need for beginning Bắt đầu
 • liên kết ngắn5
 • Số lần nhấp vào liên kết1,000/tháng
 • Lưu trữ dữ liệu7 ngày
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Hồ sơ tiểu sử
 • Mã QR 5
 • Trang đích tùy chỉnh
 • Lớp phủ CTA
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của nhóm
 • Tên miền có thương hiệu
 • Kênh
 • Chiến dịch & liên kết Rotator
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tùy chỉnh
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Xóa nhãn hiệu
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Quảng cáo miễn phí
Personal
$0.99
Perfect for your personal activites Dùng thử miễn phí 7 ngày
 • liên kết ngắn50
 • Số lần nhấp vào liên kết5,000/tháng
 • Lưu trữ dữ liệu30 ngày
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Hồ sơ tiểu sử 1
 • Mã QR 25
 • Trang đích tùy chỉnh
 • Lớp phủ CTA
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của nhóm
 • Tên miền có thương hiệu
 • Kênh 1
 • Chiến dịch & liên kết Rotator
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tùy chỉnh
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Xóa nhãn hiệu
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Quảng cáo miễn phí
 • Email Support
Enterprise
$4.99
Everything. Unlimited. Use as needed. Dùng thử miễn phí 7 ngày
 • liên kết ngắn
 • Số lần nhấp vào liên kết
 • Lưu trữ dữ liệu120 ngày
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • Hồ sơ tiểu sử
 • Mã QR
 • Trang đích tùy chỉnh
 • Lớp phủ CTA
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên của nhóm 10
 • Tên miền có thương hiệu 5
 • Kênh
 • Chiến dịch & liên kết Rotator
 • Nhiều tên miền
 • Thông số tùy chỉnh
 • Thử nghiệm A/B
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Xóa nhãn hiệu
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Quảng cáo miễn phí
 • Phone/Email Support

Need a custom plan?

If our current plans do not fit your needs, we will create a tailored plan just for your needs.

Các câu hỏi thường gặp